Web Tasarım Ankara

Ulusal ve uluslararası ticaret hukukunun önemli bir parçasını teşkil eden Deniz Ticaret Hukukuna bağlı sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların ulusal ve uluslararası düzeyde çözümlenmesi.

Deniz ticaretinden doğan alacakların takipleri ve dava aşamaları ve bu aşamaların tahsilinin kolaylaşması ve alacakların teminat altına alınması için ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz (geçici hukuki koruma) kararı alınması, ipotek tesisi, rehin haklarının tatbiki, yükün hasarı, ziyaı ve kaybı hallerinin tespiti ve bunlara ilişkin tazminat davaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti verilmektedir.

Deniz ticareti sözleşmelerinin, çarter, kırkambar sözleşmelerinin, navlun sözleşmelerinin, gemi ve yat alım satım ve inşa (yapım) sözleşmelerinin hazırlanması ve denetimi, gümrük ve liman sorunlarının çözümü, milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşma ve protokollerin yorumlanması, yükleme ve boşaltma uygulamaları alanlarında avukatlık ve danışmanlık (uzman görüşü) hizmeti de sunulmaktadır.

 

ÖZBEK&AYDIN tarafından Deniz Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Müşterek avarya kurtarma ve yardım
 • Romörkaj
 • Deniz kirliliği, çevresel zararlar
 • Temizleme
 • Sürastarya
 • Gemi enkazı kaldırma, kurtarma
 • Konşimento
 • Taşıma, satış ve satın alma sözleşmeleri
 • Sigorta, Gemi adamı işlemleri
 • Gemi satın alma - satış finansmanı sağlama
 • Gemi inşaa ve sicil işlemleri
 • Dava takibi, çarter sözleşmeleri
 • Bilumum ruhsat ve izinleri
 • Denizcilik Müsteşarlığı, Sicil Müdürlükleri, Kıyı Emniyeti, Liman Başkanlıkları ve Müdürlüklerinde, Takdir Komisyonlarında bilumum evrakın takibi
 • Diğer makam ve merciler önünde müvekkillerin temsili, Tersane İşlemleri, Takibi.
 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...