Web Tasarım Ankara

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM PROJESİ

Bilindiği üzere 07.04.2016 tarihinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun ile beraber ülkemiz sınırları içerisinde, gerçek kişilere ait kişisel veriler koruma altına alındı ve ülkemizin kişisel veri otoritesi olan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kurum’a bağlı olarak çalışmalarını yürüten “Kişisel Verileri Koruma Kurulu” faaliyetlerine başladı. 6698 Sayılı Kanun ile kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin tanımları yapıldı, kişisel verinin nasıl işleneceğinin haritası çıkartıldı ve hangi kurallara tabi olduğu belirlendi. Kanun tarafından verilen uyum süresi ise 07.04.2018 tarihinde sona erdi. Buna göre içerisinde bulunduğumuz durumda iş süreçleri gereği kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler, 6698 Sayılı Kanun’a bir an önce uyum sağlamak durumunda.

Özbek&Aydın Hukuk ve Danışmanlık olarak yaklaşık 30 yıldır deneyimli kadromuz ile başta Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Sözleşme Hukuku alanlarında müvekkillerimizi, gerek yargı organları nezdinde temsil etmekte, gerekse müvekkillerimize önleyici danışmanlık kapsamında hizmet vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girdiği günden bugüne, başta insan kaynakları, turizm ve konaklama sektörleri, organize sanayi şirketleri olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması alanında da farkındalık eğitimleri düzenlemekte, seminerler organize etmekte, araştırma ve geliştirmesi tamamen büromuza ait olan ve firmaların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlamasını sağlayan “Piramit” projemizi danışanlarımıza uygulamaktayız.

Ülkemizde faaliyet gösteren tüm gerçek ve tüzel kişiler, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuata uyum sağlamakla yükümlüdür. Bu durum sektörlerinde faaliyet gösteren her türden firmaların da bu yasa kapsamına girmesini sağlamaktadır. Nitekim, firmalar operasyonları ve süreçleri gereği, isim, TC Kimlik numarası iletişim bilgileri, deneyim bilgileri, kimi zaman hassas nitelikte olan sağlık verileri, aile bilgileri, diğer özgeçmiş bilgileri gibi birçok kişisel veriyi elde etmekte, depolamakta, kaydetmekte; Kanun’da yer alan ifadeye göre “işlemektedir”.  Bu bilgilerin edinilmesinden, muhafazasına ve imhasına kadar tüm süreçlerin 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde büroların ihlal başına 1.000.000 TL’ye kadar idari para cezası ile, sorumlu yönetici ve personelin TCK ve ilgili maddeleri kapsamında hapis cezası ile karşı karşıya kalması gündeme gelebilmektedir.

Bu bağlamda firmaların herhangi bir mağduriyet yaşaması, herhangi bir hak ihlaline meydan verilmemesi, yaptırım ile karşılaşılmaması adına kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişi danışanlarımıza uyum projemiz olan “Piramit”i uygulamalarını tavsiye etmekteyiz.

“Piramit” kapsamında verdiğimiz hizmet ile özet olarak;

·       Firma tarafından işlenen kişisel verilerin kategorilerini ve işlenme süreçleri belirlenerek firmanın kişisel veri işleme haritası çıkartılmaktadır.

·       Kimlerin verilerinin işlendiğini belirlemek adına firmanın işlediği kişisel verilerin sahipleri belirlenmektedir.

·       Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hangi süreçlerde ve hangi zamanlarda gerçekleştiği araştırılarak, firmalardaki kişisel veri işleme süreleri ortaya çıkartılmaktadır.

·       Firma tepeden tırnağa birimlere ayrılmakta ve birimlerin kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmektedir.

·       Birim bazında kişisel veri güvenliği için alınması gereken idari ve teknik tedbirler konusunda firmaya yönlendirme yapılmaktadır, gerekli çözüm stratejileri üretilmektedir.

·       6698 Sayılı kanun kapsamında kullanılması gereken dokümanların tamamı, firmanın operasyonları da göz önüne alınarak oluşturulmakta, dokümanların kullanılma biçimleri, yöntemleri ve prosedürleri belirlenmektedir.

·       Firma çalışanlarına 6698 Sayılı Kanun kapsamında uyum eğitimleri verilmektedir.

·       Tüm birimlerin kişisel veri işleme yetkilendirmeleri ve prosedürleri oluşturulmaktadır.

·       KVKK kapsamında birim bazlı risk analizleri yapılmaktadır.

·       Bunların dışında somut olay bazlı tüm danışmanlık faaliyetleri proje kapsamında yürütülmektedir.

Özetle “Piramit” sayesinde danışanlarımız ve müvekkillerimiz; çalışanlarının, ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve temasta olduğu tüm gerçek kişilerin kişisel verilerinin, 6698 Sayılı Kanun’a uygun bir şekilde işlenmesini sağlamakta, güvenlik düzeyini sağlamakta, temasta olduğu kişilerin mağdur olmasını engellemektedir. Bu sayede de herhangi bir cezai ve/veya idari yaptırımla karşı karşıya kalma riskini minimize etmektedir.

 

 

 

 

 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...