Web Tasarım Ankara

Günümüzde; GittiGidiyor, n11, sahibinden, letgo gibi online pazar yerleri aracılığı ile alışveriş yapanların sayısı internet kullanımı yaygınlaştıkça düzenli olarak artış göstermektedir. Milyonlarca gerçek kişinin bu platformlar aracılığı ile alışveriş yapması ise aynı zamanda milyonlarca kişisel verinin işlenmesine neden olmaktadır.

 

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu Kanun’a göre kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye ilişkin faaliyetlerini bu kanuna uygun bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Nitekim online pazar yerlerindeki mağazalar da bu veri işleme faaliyeti içerisindedir. Diğer bir deyişle bu mağazalar sürekli olarak son kullanıcıya satış yapmakta, bu satış esnasında birçok bilgi edinmekte ve edindikleri çok sayıda kişisel veriyi işlemek durumunda kalmaktadır.

 

Kanun temelde; yükümlülükler, ilkeler ve şartlar olmak üzere üç unsuru bünyesinde barındırıyor. Mağazaların 6698 sayılı Kanun gereği en önemli yükümlülüğü; Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ellerinde bulunan tüm kişisel verileri kanuna uygun hale getirmek. Kanun’un yürürlük tarihine bakacak olursak bu süre 07.04.2018 tarihinde sona erdi. Mağazaların bu yükümlülüğü yerine getirmeleri için artık zamanları kalmadı. Bu nedenle yükümlülüğü yerine getirmek için gerekli tüm çalışmaların derhal tamamlanması gerekiyor.

 

Mağazaların diğer yükümlülükleri ise; Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na kayıt, aydınlatma ve açık rıza alma, kişisel verilerin güvenliğini sağlama, kişisel verilerin kanuna uygun olarak işlenip işlenmediğinin düzenli olarak denetlenmesi ve herhangi bir ihlal halinde bildirim yükümlülüğü olarak karşımıza çıkmakta.

 

Kişisel veriler işlenirken dikkate alınması gereken hususlar yalnızca yükümlülükler ile sınırlı değil. Kişisel verilerin Kanun’un 4. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, 5. ve 6. maddesinde yer alan şartlar doğrultusunda, tüm kanun maddeleri ve ikincil mevzuatlar da dikkate alınarak işlenmesi gerekiyor. Aksi halde mağazaların sorumlu yönetici ve personelinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ceza alması, kuruluşun ise 6698 sayılı Kanun kapsamında oldukça yüksek miktarlarda idari para cezalarına çarptırılması mümkün.

 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...