Web Tasarım Ankara

Ticaret Hukuku, şahıs ve şirketlerin ‘’ticari’’ nitelikteki faaliyet ve ilişkilerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Ticari hayatta yaşanan gelişmeler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar neticesinde ilgili mevzuat sıklıkla değişmektedir. Bu sebeple ticari faaliyette bulunan şahıs ve şirketlerin güncel kanunlara uyum sağlamaları ve doğabilecek zararlara karşı korunmaları gerekmektedir.

 

ÖZBEK&AYDIN, Ticari İşletmeler, Kıymetli Evrak Hukuku, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet, Fikri Mülkiyet, Sigorta Hukuku alanları ile Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Kuruluşları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Genel Kurul Kararları, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Tasfiyeleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları konularında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yerli ve yabancı şirketlerin birleşme, bölünme, devralma, tür değiştirme işlemleri ile hisse devri sözleşmelerinin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin incelenmesi, şirket yapısının organizasyonunun sağlanması, birleşme ve devralma süreci sonrası entegrasyona ilişkin hukuki destek sağlamaktadır.

 

ÖZBEK&AYDIN tarafından Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 • Şahıs ve şirketler ile ilgili ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 • Şirket birleşme ve devralmaları hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili hukuki süreçlerinin yönetilmesi,
 • İrtibat bürosu kuruluşu,
 • Ana sözleşmenin hazırlanması ve düzenlenmesi,
 • Şirket kararlarına ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Genel Kurul kararlarının iptali ve butlanı davalarının takibi,
 • Şirket yönetimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Sermaye artırımı ve indirimine ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Hisse devir işlemlerinin takibi,
 • Şirket tasfiyesi işlemlerinin takibi,
 • Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalarının takibi,
 • Taşıma (Lojistik) davalarının takibi,
 • Uluslararası tahkim yollarına başvuru ve sorunların tahkim yolu ile çözülmesi,
 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...