Web Tasarım Ankara

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme metinlerinin ve hukuki belgelerin hazırlanması, sözleşme ve hukuki belgelerin içerik ve şekil bakımından incelenmesi ve tarafların menfaatlerini gözetmek suretiyle hukuki anlamda yorumlanması aşamalarını ifade eden bir hukuk dalıdır. Uyuşmazlık halinde sözleşmelere “çözüm aracı” olarak başvurulabilmesi için tarafların faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, amacına ve kanuna uygun düzenlenmesi büyük önem teşkil etmektedir.

ÖZBEK&AYDIN, her tür sözleşmenin en etkili hukuki korumayı ve çözümü sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta, hukuki desteksağlamaktadır.

 

ÖZBEK&AYDIN tarafından Sözleşmeler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

Öncelikli olarak şirket kuruluş ve ana sözleşmeleri, ortaklık sözleşmeleri, hizmet sözleşmeleri, alım-satım, kira, inşaat, kredi, lisans, acenta, franchise/bayilik sözleşmeleri olmak üzere; 

  • Sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi,
  • Taraf iradelerine, tarafların faaliyet alanı ve amacını en uygun şekilde cevap verecek sözleşme metinlerinin hazırlanması,
  • Mevcut sözleşmelerin incelenerek lehe ve aleyhe hükümlerin tespiti ve düzenlenmesi,
  • Sözleşme hükümlerini ihlal niteliği taşıyan eylemlerin değerlendirilmesi, ihlal nedeniyle tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi,
  • Sözleşmelerin kanuna ve sözleşme metnine uygun şekilde sona erdirilmesi.
 
Sorular


Hiç Soru Sorulmamış. İlk soruyu siz sorun...